Yeni araştırmalar, fazla göbek yağının bilişsel beyin fonksiyonlarının azalması ile bağlantılı olabileceğini ve bunama risklerine yol açabileceğini göstermektedir.

Bulgular ve Önem
Çığır açan bir çalışmada, araştırmacılar karın bölgesindeki yağlanmayı beyin hacminin azalmasına, özellikle de bilişsel işlevlerle ilişkili alanlara bağlayan ikna edici kanıtlar buldular. Bu bulgu, aşırı yağlanmanın beyin sağlığı üzerindeki etkilerini ve Alzheimer gibi hastalıklarla potansiyel bağlantılarını anlamada özellikle kadınlar için önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Washington Üniversitesi Mallinckrodt Radyoloji Enstitüsü’nden Dr. Cyrus Raji, MD, PhD liderliğinde yürütülen araştırma, karın bölgesindeki yağlanmanın sadece fiziksel sağlığa zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda beyin sağlığını da etkilediğinin altını çiziyor. Dr. Raji, “Çalışma, fazla yağın beyin için kötü olduğunu ve Alzheimer hastalığı risk bölgeleri de dahil olmak üzere kadınlarda daha kötü olduğunu gösteriyor” dedi. Çalışmanın bulguları geçtiğimiz günlerde Aging and Disease dergisinde online olarak yayımlandı.

Çalışmanın Detayları
Geniş kapsamlı araştırmaya yaşları 20-80 arasında değişen ve yaş ortalaması 52,9 olan 10.000 sağlıklı yetişkin katılmıştır. Katılımcılara tüm vücut MRI protokolü uygulandı. Sonuçlar, hem visseral (karın içi organların etrafı) hem de subkutan (deri altı) abdominal yağ miktarındaki artışın, daha düşük toplam gri ve beyaz madde hacimlerinin göstergesi olduğunu göstermiştir. Özellikle hipokampus, frontal korteks ve diğer önemli beyin bölgelerinde atrofi kaydedilmiştir.

Dr. Raji, “Bu bulgular oldukça dramatik” diye konuştu. Dikkat çekici bir şekilde, kadınlar erkeklere kıyasla artan viseral yağ ile beyin atrofisine daha fazla yatkınlık göstermiştir.

Rakamların Ötesinde
Araştırma önemli içgörüler sağlamakla birlikte sınırlılıkları da bulunmaktadır. Çalışmanın kesitsel olması, nedensel bağlantılar kurmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca, analiz diyet, fiziksel aktivite ve genetik değişkenler gibi önemli yaşam tarzı faktörlerini dikkate almamıştır.

Bu bulgular ışığında, Alzheimer Derneği Bilimsel Programlar ve Sosyal Yardım Kıdemli Direktörü Dr. Claire Sexton, DPhil, daha geniş bağlamı anlamanın önemini vurguladı. Bilişsel sağlık risklerinin belirlenmesinde çeşitli faktörlerin karşılıklı etkileşimine işaret eden Dr. Sexton, “Obezite ve vücut yağ konumu, diğer yaşam tarzı faktörleriyle birlikte ele alınmalıdır” dedi.

Sonraki Adımlar ve Gelecek Araştırmalar
Bu ilişkiyi daha derinlemesine incelemenin aciliyetini vurgulayan araştırmacılar, mekanizmaları anlamak ve potansiyel bir beyin sağlığı stratejisi olarak abdominal yağ azaltımını hedefleyen müdahaleleri keşfetmek için daha fazla araştırma yapılmasını savundu.

Dr. Sexton, bu çalışmanın daha geniş etkilerini vurgulayarak, Alzheimer Derneği tarafından yürütülen 2 yıllık bir klinik çalışma olan ABD POINTER’dan bahsetti. Bu çalışma, bilişsel gerileme riski altındaki yaşlı yetişkinlerin bilişsel işlevlerini potansiyel olarak korumada fiziksel aktivite, diyet, sosyal ve entelektüel zorluklar ve tıbbi öz yönetimin birleşik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmaya Providence St. Joseph Health ve Pacific Neuroscience Institute and Foundation da dahil olmak üzere birçok kurumdan destek gelmiştir. Hem Dr. Raji hem de Dr. Sexton ilgili bağlantılarını açıklamıştır.