Öğün zamanlaması ve kardiyovasküler hastalık (KVH) riski arasındaki ilişki, bilim camiasında giderek artan bir ilgi konusu olmuştur. Nature Communications’da yayınlanan ve NutriNet-Santé kohortundan elde edilen verileri kullanan yeni bir çalışma, bu konuda aydınlatıcı bulgular sunmaktadır.

Çalışmaya Genel Bakış
NutriNet-Santé çalışmasına, yaş ortalaması yaklaşık 42,6 olan ve çoğunluğu kadınlardan (%79) oluşan 103.389 katılımcı katılmıştır. Bu araştırma, günün ilk ve son öğünlerinin zamanlaması, yemek yeme sayısı, gece açlık süresi ve KVH riski arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamıştır.

Temel Bulgular
Öğün Zamanlaması ve KVH Riski:
Çalışma, günün ilk öğününün geciktirilmesinin (sabah 8’den önceye kıyasla sabah 9’dan sonra) ve son öğünün geç saatlerde yenmesinin (akşam 8’den önceye kıyasla akşam 9’dan sonra) özellikle kadınlar arasında KVH riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Gece Açlık Süresi: Gece açlık süresi ile serebrovasküler hastalık riski arasında ters bir ilişki bulunmuştur. Gece aç kalınan her bir saat, serebrovasküler hastalık riskinde %7’lik bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, bu ilişki genel KVH veya koroner kalp hastalığı ile gözlenmemiştir.

Cinsiyet Farklılıkları: Öğün zamanlaması ile KVH riski arasındaki ilişkilerin kadınlarda erkeklere göre daha güçlü olduğu bulunmuştur. Bu bulgu, öğün zamanlamasının kardiyovasküler sağlığı nasıl etkilediği konusunda biyolojik farklılıkların potansiyel etkisini vurgulamaktadır.

Yeme Sıklıkları ile İlişki Yok: Çalışmada günlük yemek yeme sayısı ile genel KVH riski arasında bir bağlantı gözlenmemiştir.

Çıkarımlar
Bu bulgular, diyet önerilerinde öğün zamanlamasının dikkate alınmasının önemini vurgulamaktadır. Daha erken yeme düzenlerinin benimsenmesi ve bunların daha uzun bir gece açlık süresi ile birleştirilmesi KVH’nin önlenmesi için faydalı olabilir. Bu yaklaşım, sadece diyetin besinsel kalitesine odaklanmanın ötesine geçerek zamanlama yönünü de vurgulamaktadır.

Özet
Genel olarak NutriNet-Santé çalışması, öğün zamanlamasının kardiyovasküler sağlığı önemli ölçüde etkileyebileceğine dair ikna edici kanıtlar sunmaktadır. Bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamakta ve beslenme düzeninde yapılacak basit ayarlamaların, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biri olmaya devam eden kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada önemli bir etkiye sahip olabileceğini göstermektedir.

Çıkar yol: Erken Yemek, Erken Kalkmaktır!

Özetle, yemek programınızı daha erken yemek yiyecek şekilde düzenlemek kalp sağlığı için gizli bir bileşen olabilir. Bunu destekleyecek daha fazla araştırma beklerken, neden denemiyorsunuz?

Kalp Sağlığınız Önemlidir!

Bu konuda sohbet edelim – daha iyi kalp sağlığı için yemek saatlerinizi nasıl ayarlamayı planlıyorsunuz? Düşüncelerinizi ve stratejilerinizi aşağıya bırakın!