Önceki araştırmalar kandaki düşük D vitamini düzeylerinin kalp hastalığı riskini azalttığını öne sürüyordu.

Ancak Michigan State Üniversitesinde yapılan yeni bir çalışmada D vitamini takviyesi almanın kalp hastalıkları riskini azaltmadığı bulundu.

Amerikan Tabipler Birliği Kardiyoloji Dergisi’nde yayınlanan geniş çaplı çalışma, D vitamini takviyelerinin kalp krizi, felç veya diğer kardiyovasküler olayların gelişmesini azaltmadığını buldu .

Araştırmada, 83.000’den fazla hasta da dahil olmak üzere 21 klinik çalışmadan elde edilen veriler gözden geçirildi . Hastaların yarısına D vitamini takviyesi uygulandı ve yarısına plasebo verildi. Verilerin meta-analizi, kardiyovasküler olayların insidansında veya iki grup arasındaki tüm ölüm nedenlerinde bir farklılık göstermedi.

D vitamini ile ilgili son araştırmalar ne diyor?