Grip mevsimi genellikle geçici bir rahatsızlık olarak görülür, ancak son bulgular gribin etkilerinin anlık semptomların çok ötesine uzanabileceğini göstermektedir. Yeni bir çalışma, mevsimsel gribin uzun vadeli sağlık sonuçlarını ortaya koymuş ve daha yaygın olarak bilinen uzun COVID fenomeni ile paralellikler kurmuştur.

Gribe Karşı Uzun Süreli Savaş
COVID-19 uzun vadeli sağlık etkileri açısından kapsamlı bir şekilde incelenmiş olsa da, The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bu çalışma odağı mevsimsel gribe kaydırıyor. Araştırmacılar, mevsimsel griple hastaneye yatırılan hastaların, özellikle akciğerleri ve solunum yollarını ilgilendiren önemli uzun vadeli sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu keşfetti.

Çalışmanın Metodolojisi ve Demografik Özellikleri
Araştırma ekibi, 2015’ten 2019’a kadar grip nedeniyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 11.000 kişinin uzun vadeli sağlık sonuçlarını, 2020’den 2022’ye kadar COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 81.000 kişinin uzun vadeli sağlık sonuçlarını karşılaştırmak için ABD Gazi İşleri Bakanlığı’nın kayıtlarını kullandı. Araştırmacılar, kaç kişinin hastaneye kaldırıldıktan sonraki bir buçuk yıl içinde iki virüsle ilişkili 94 sağlık riskinden herhangi birini geliştirdiğini takip etti.

Araştırmaya dahil edilen kişilerin hepsinin hastaneye yatırıldığını, yani hastalıklarının akut evrelerinde çok hasta olduklarını belirtmek önemlidir. Araştırma popülasyonunun ezici bir çoğunluğu erkek ve daha yaşlıydı; ortalama katılımcı yaşı 70’ti. Yaşlı yetişkinlerin hem COVID-19’un hem de gribin en kötü etkilerine karşı savunmasız olduğu biliniyor. Bu nedenle sonuçlar nüfusun tamamına yansıtılamayabilir.

Uzun COVID ile Şaşırtıcı Benzerlikler
COVID-19’un enfeksiyon sonrası etkilerini yansıtır şekilde, gripten iyileşen hastalarda enfeksiyon sonrası 18 aya kadar şaşırtıcı derecede yüksek ölüm, hastaneye yeniden yatış ve diğer sağlık komplikasyonları riski görülmüştür. Özellikle enfeksiyonun ilk 30 gününden sonra şiddetli olan bu uzun kırılganlık dönemi, gribin kısa süreli bir hastalık olarak algılanmasına meydan okumaktadır.

Her iki durumda da ölüm ve sakatlıkların yarısından fazlası, ilk 30 günün aksine enfeksiyondan sonraki aylarda meydana gelmiştir. Covid hastalarına kıyasla uzun griple ilişkili semptomların (örneğin nefes darlığı veya öksürük) akciğerlerde yoğunlaşması daha olası olsa da, her iki grup da sonraki aylarda yorgunluk, kardiyovasküler, gastrointestinal ve nörolojik sorunlar ve diğer organ sistemleriyle ilişkili semptomlar açısından daha büyük risk altındaydı.

Sağlık Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi
Çalışmanın istatistiksel analizi, COVID-19 veya grip olan hastalar için sağlık risklerinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koydu. COVID-19 hastalarında ölüm riski grip hastalarına kıyasla %50 daha yüksektir. Bununla birlikte, grip hastaları solunum sistemlerinde daha büyük bir risk göstererek gribin ağırlıklı olarak bir solunum virüsü olma durumunu vurgulamıştır.

Aşıların Önemi
Bu bulgular ışığında çalışma, aşıların kritik rolünü vurgulamaktadır. Aşılar, ciddi hastalık ve hastaneye yatış riskini azaltarak, özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler gibi hassas gruplar için hem COVID-19 hem de gribe karşı önemli bir savunma olmaya devam etmektedir.

Çalışma, grip nedeniyle hastaneye yatırılanların ne kadarının daha fazla sağlık sorunu geliştirdiğini veya belirli grupların daha yüksek risk altında olup olmadığını belirlemek için tasarlanmamıştır ve bu, ekibin önümüzdeki aylarda araştırmayı umduğu bir konudur. Gribe yakalanan ancak hastaneye yatırılmayan kişilerin ne ölçüde devam eden sağlık sorunları geliştirdiği de belirsizdir.

Sonuç
Bu çalışma, uzun COVID’e benzer şekilde mevsimsel influenzanın sıklıkla göz ardı edilen uzun vadeli etkilerini gün ışığına çıkarmaktadır. Viral enfeksiyonların uzun süreli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dair çarpıcı bir hatırlatma işlevi görerek, grip gibi hastalıklara nasıl baktığımızı ve nasıl tepki verdiğimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. Grip sezonuna girerken, aşılar ve sağlık uygulamaları konusunda bilgili ve proaktif olmak her zamankinden daha önemli.


Siz veya tanıdığınız biri gribin ardından uzun süreli sağlık sorunları yaşadınız mı? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Farkındalığı yayalım ve sağlık yolculuklarımızda birbirimize destek olalım.