Bilimsel bulgular, fiziksel aktivitenin beynin uyum yeteneğini artırmadaki gücünün altını çiziyor ve gelişmiş bilişsel işlev, güçlendirilmiş nöroplastik özelliklerinden kaynaklanıyor. Bilişsel ve fiziksel eğitimin birleşimi, optimal beyin sağlığı için bir bilet olabilir.

Beyin sağlığına giderek daha fazla odaklanan bir dünyada, araştırmacılar beynin uyum yeteneği ile günlük faaliyetlerimiz arasındaki karmaşık bağlantıları daha derinlemesine inceliyor. Yapılan bir çalışma, düzenli fiziksel aktivitenin sadece vücut için iyi olmadığını; zihin için de bir tonik olduğunu öne sürüyor.

Hareketin Nörolojik Büyüsü

Nöroplastisite, beynin yeniden yapılanma veya işlevlerini geliştirme yoluyla kendini yeniden organize etme ve yeni becerilerin öğrenilmesine ve edinilmesine olanak tanıyan olağanüstü yeteneğini ifade eder. Fiziksel egzersizin nöroplastisiteyi desteklemedeki rolü giderek daha açık hale gelmektedir. Hem insan hem de hayvan çalışmaları, fiziksel aktivitelerin belirli beyin yapılarını güçlendirerek bilişsel işlevlerde iyileşmeye yol açtığına dair yakınsak kanıtlar sunmaktadır.

Özellikle hayvan araştırmaları, altta yatan mekaniğe ışık tutmuştur. Sihir, yeni nöronların üretiminin artmasında (nörogenez), yeni sinaptik bağlantıların oluşmasında (sinaptogenez), yeni kan damarlarının büyümesinde (anjiyogenez) ve nöral büyüme faktörlerinin veya nörotrofinlerin salınmasında yatmaktadır. Tüm bu nöral olaylar fiziksel eforun bilişsel avantajlarına zemin hazırlar.

İnsanlar Her Yaşta Ödülleri Toplar

Fiziksel aktivitenin mucizeleri yaş ayrımı yapmaz. Çeşitli yaş gruplarını kapsayan insan çalışmaları, faydaların evrensel olduğunu göstermektedir. Fiziksel egzersizin nöroplastisiteyi destekleyen süreçleri başlattığı görülmektedir. Bu sadece beynin çalışma sistemlerine ince ayar yapmakla kalmaz, aynı zamanda bireyin yeni zorluklara ve gereksinimlere uyum sağlama yeteneğini de artırır.

Fiziksel ve Bilişsel Eğitimin Sinerjisi

Bu bulguların çığır açan bir yönü, fiziksel ve bilişsel eğitimi birleştirirken ortaya çıkan potansiyel sinerjidir. Bazı çalışmalar, bu karışımın her bir müdahalenin faydalarını artırabileceği olasılığına işaret ediyor. Bu, beyin zindeliğini ikiye katlamak, en yüksek bilişsel performansa ulaşmak için her iki dünyanın gücünden yararlanmak gibi bir şey.

Hareketi Korumak

Ancak, mesele sadece kısa süreli bir fitness koşusuna başlamak değildir. Veriler aynı zamanda sürekli fiziksel aktivitenin öneminin de altını çiziyor. Fiziksel egzersizin sağladığı bilişsel nimetlerden yararlanmak ve bunları korumak için kardiyovasküler fitness seviyelerini sürekli olarak korumak veya artırmak gerekir.

Anlayışımız arttıkça, “sağlıklı bir beden sağlıklı bir zihne ev sahipliği yapar” şeklindeki eski atasözünün her zamankinden daha fazla ağırlık taşıdığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, ister tempolu bir yürüyüş, ister bir koşu ya da bir dans seansı olsun, hareket etmek daha keskin ve daha uyumlu bir beynin kilidini açmanın anahtarı olabilir.

KAYNAK:

doi: 10.1016/j.neubiorev.2013.04.005. Epub 2013 Apr 25.