Sedanter bireylerde akşam 18:00-00:00 saatleri arasında yapılan egzersizin, kan şekeri kontrolünde sabah veya öğlen yapılan egzersizlere göre daha etkili olduğu bulundu. Bu buluş, metabolik sağlık açısından önemli ipuçları sunuyor.

Sedanter bireylerde egzersiz zamanlamasının kan şekeri kontrolüne etkisi adlı araştırma, aşırı kilolu veya obez bireylerde akşam 18:00-00:00 saatleri arasında yapılan egzersizin kan şekeri seviyelerini daha etkili bir şekilde düzenlediğini ortaya koydu.

Egzersiz Zamanlaması ve Kan Şekeri Kontrolü

Obezite ve sedanter yaşam tarzı, metabolik bozukluklar ve diyabet riskini artıran önemli faktörlerdir. Yeni bir araştırma, egzersiz zamanlamasının bu risklerin yönetiminde kritik bir rol oynayabileceğini gösterdi. Araştırmada, özellikle akşam saatlerinde (18:00-00:00) yapılan orta ve yoğun fiziksel aktivitelerin, 24 saatlik, gündüz ve gece boyunca kan şekeri seviyelerini düşürdüğü gözlemlendi.

Çalışmanın Detayları

Araştırma, 186 sedanter yetişkin (yaş ortalaması 46.8) üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların günlük aktiviteleri ve kan şekeri seviyeleri, 14 gün boyunca sürekli izleme cihazları ile takip edildi. Günler, aktivite zamanlamasına göre sabah (06:00-12:00), öğlen (12:00-18:00), akşam (18:00-00:00) veya karışık olarak sınıflandırıldı. Veriler, akşam saatlerinde yapılan egzersizlerin, kan şekeri seviyelerinde belirgin düşüşler sağladığını gösterdi.

Akşam Egzersizinin Faydaları

Araştırma sonuçları, akşam 18:00-00:00 saatleri arasında yapılan egzersizin 24 saatlik ortalama kan şekeri seviyelerini 1.26 mg/dL, gündüz seviyelerini 1.10 mg/dL ve gece seviyelerini ise 2.16 mg/dL düşürdüğünü ortaya koydu. Özellikle glukoz düzenlemesi bozulmuş bireylerde bu etkiler daha da belirgin hale geldi. Bu durum, akşam saatlerinde yapılan egzersizin, kasların glukoz alımını artırarak ve insülin duyarlılığını iyileştirerek daha etkili olabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın Önemi ve Gelecek Çalışmalar

Bu bulgular, egzersiz zamanlamasının metabolik sağlık üzerindeki önemini vurguluyor. Araştırmacılar, akşam egzersizinin, obez veya metabolik bozuklukları olan bireyler için kan şekeri kontrolünde önemli bir strateji olabileceğini belirtiyor. Gelecekteki çalışmalar, bu sonuçların yaşlılar veya diyabet hastaları gibi farklı popülasyonlarda da geçerli olup olmadığını araştırmalıdır.

Bilimsel Yenilikler

  1. Egzersiz zamanlamasının önemi: Araştırma, egzersiz zamanlamasının kan şekeri kontrolünde kritik bir rol oynadığını gösterdi.
  2. Akşam egzersizinin etkisi: Akşam saat 18:00-00:00 arasında yapılan egzersizlerin, gündüz yapılanlara göre daha etkili olduğu bulundu.
  3. Glukoz düzenlemesi: Glukoz düzenlemesi bozulmuş bireylerde akşam egzersizinin faydaları daha belirgin hale geldi.

KAYNAK:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oby.24063