Düzenli egzersizin beyin sağlığına faydaları olduğu biliniyor, ancak Iowa Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizin beyin damarları üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı incelemek için bir pilot çalışma gerçekleştirdi.


Egzersiz ve Beyin Damarları

Iowa Eyalet Üniversitesi’nden Wes Lefferts ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, düzenli aerobik egzersizin beyin damarları ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkilerini inceledi. Lefferts, “Egzersiz arterler ve beyin için iyidir, ancak etkileri karmaşıktır ve faydaların birikmesi zaman alır,” dedi.

Lefferts, orta yaşlı yetişkinlerde büyük arter sertliği ve beyin kan akışını inceliyor ve bunların ilerleyen yaşlarda kalp ve beyin sağlığı üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Pilot çalışmada, egzersiz grubundaki katılımcılar bilişsel işlevlerde ve VO2 tepe değerinde iyileşme gösterdi. VO2 tepe değeri, aerobik kondisyonun ve vücudun egzersiz sırasında kullanabildiği oksijen miktarının bir ölçüsüdür. Ancak, egzersiz grubunda beyin kan akışında tutarsızlıkların arttığı gözlemlendi. Bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, diğer yeni çalışmalarla uyumluydu.


Pilot Çalışma Hakkında Daha Fazla Bilgi

Iowa Eyalet Üniversitesi’nin pilot çalışmasına 40-64 yaş arası 28 katılımcı dahil edildi. Hepsi inaktif olarak değerlendirildi ve yüksek tansiyon veya evre 1 hipertansiyonları vardı. On dokuz katılımcı, 12 hafta boyunca haftada üç kez denetimli aerobik egzersiz eğitimi aldı. Katılımcılar, kalp atış hızını izleyen ve egzersiz makineleriyle senkronize olan bir monitör taktılar.

Araştırmacılar, pilot çalışmanın başında, ortasında ve sonunda, göz içi basıncı ölçen tonometri ve non-invaziv Doppler ultrason ile kan akışını ölçtüler. Kardiyorespiratuvar fitness ve bilişsel performans da çalışmanın başında ve sonunda toplandı.


Belirli Bulgular

  • Aerobik egzersiz eğitimi grubunda VO2 tepe değeri %6 arttı, kontrol grubunda ise %4 azaldı.
  • Aerobik egzersiz grubunda beyin kan akışında artış gözlendi.
  • Aerobik egzersizle çalışma belleği tepki süresi iyileşti, ancak kontrol grubunda iyileşme gözlenmedi.

Araştırma ekibi, menopoz yaşayan kadınlar üzerinde bu pilot çalışmayı genişletmeyi planlıyor. Lefferts, “Egzersizin vasküler faydalarının menopoz sonrası kadınlarda azaldığını gösteren veriler var, ancak beyin damarları ve beyin üzerindeki potansiyel faydalar hakkında hiçbir fikrimiz yok,” dedi.

Araştırmacılar, egzersizin etkilerini ve demans ile serebrovasküler hastalıkların altında yatan damar mekanizmalarını anlamayı umuyorlar. Bu bilgiler, sağlığı iyileştirebilecek davranışsal müdahaleler hakkında bilgi sağlayabilir.