Böbrek hastalığı riskini azaltmanın yolu haftalık semaglutid kullanımı olabilir mi? Yeni bir çalışma, bu tedavinin tip 2 diyabet ve yüksek kardiyovasküler risk taşıyan hastalar üzerindeki etkilerini araştırdı.

Arka Plan

Diyabet, kronik böbrek hastalığının (KBH) ve böbrek yetmezliğinin başlıca nedenidir. Tip 2 diyabet (T2D) hastalarının %40’ında KBH gelişir ve bu hastalar yüksek kardiyovasküler (KV) risk taşır. GLP-1 (glukagon benzeri peptid 1) reseptör agonistleri, T2D tedavisinde hiperglisemi, kilo yönetimi ve KV güvenlik avantajları için kullanılır.

Çalışmanın Amacı

Kidney International Reports’ta yayınlanan bir çalışmada, semaglutidin (haftada bir kez) böbrek hastalığı sonuçları ve KDIGO (böbrek hastalığını iyileştirme küresel sonuçları) risk kategorilerindeki değişiklikler üzerindeki etkileri araştırıldı. SUSTAIN 6 çalışmasında haftalık semaglutid, T2D ve yüksek KV riski taşıyan kişilerde büyük KV olaylar ve ikincil böbrek hastalığı sonuçları riskini önemli ölçüde azalttı.

Çalışma Detayları

SUSTAIN 6 çalışmasına katılanlar, haftalık semaglutid (0.5 mg veya 1.0 mg) veya plasebo almak üzere rastgele seçildi. Çalışmanın post hoc analizinde, 3.238 katılımcı, temel eGFR ve idrar albümin-kreatinin oranı (UACR) seviyelerine göre dört KDIGO risk kategorisine ayrıldı.

Sonuçlar ve Tartışma

Yüksek KDIGO risk kategorilerindeki katılımcılar, düşük risk kategorisindekilere kıyasla daha yüksek böbrek hastalığı sonlanım noktalarına ulaşma oranı gösterdi. Semaglutid, tüm KDIGO risk kategorilerinde tutarlı faydalar gösterdi ve daha az katılımcı böbrek hastalığı sonlanım noktasına ulaştı, eGFR eğim düşüşleri daha küçük oldu ve UACR artışları plaseboya kıyasla daha düşük oldu.

Semaglutid alan katılımcılar, daha düşük bir KDIGO risk kategorisine geçme olasılığı daha yüksek ve daha yüksek bir risk kategorisine ilerleme olasılığı daha düşük (OR = 0.71) bulundu.

Önemli Bulgular

  • Haftalık semaglutid, böbrek hastalığı riskini azaltır.
  • KDIGO risk kategorilerinde olumlu değişiklikler sağlar.
  • Tip 2 diyabet ve yüksek kardiyovasküler riski olan hastalarda etkili bir tedavi seçeneğidir.

Meta Açıklaması:

Anahtar Kelimeler: