Tırnak renginizdeki değişiklikler kanser riskini gösterebilir. Araştırmacılar, tırnak rengindeki değişimlerin bazı kanser türlerine yatkınlık olabileceğini ortaya koydu.

Tırnak Sağlığı ve Genel Sağlık

Tırnaklarınızın sağlığı, genel sağlığınız hakkında çok şey söyleyebilir. Araştırmacılar, tırnak rengindeki değişikliklerin kanser riski taşıyabileceğini buldu.

NIH Araştırmasının Bulguları

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tırnakta beyaz veya kırmızı renkli bir bant ve kalınlaşma ile karakterize edilen onikopapillomanın varlığı, BAP1 tümör yatkınlık sendromuna yol açabilir.

BAP1 Tümör Yatkınlık Sendromu

BAP1 tümör yatkınlık sendromu, cilt, göz, böbrekler ve göğüs ile karın boşluğunu kaplayan mezotelyumda kanserli tümör riskini artıran nadir bir kalıtsal bozukluktur. Bu sendrom, normalde tümör baskılayıcı olarak işlev gören BAP1 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır.

Araştırma ve Bulgular

JAMA Network’te yayınlanan çalışmada, NIH Klinik Merkezi’nde BAP1 varyantlarının taranması için kayıtlı 35 aileden 47 bireyin tırnak anormallikleri değerlendirildi. Çalışmanın eş-yazarı Alexandra Lebensohn, genetik değerlendirme sırasında bir hastanın tırnaklarındaki değişiklikleri fark etmesi üzerine diğer katılımcıların tırnak değişikliklerini sistematik olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Tırnak Değişikliklerinin Önemi

Biyopsiler yoluyla, katılımcılarda onikopapilloma şüphesi doğrulandı. Onikopapilloma genellikle sadece bir tırnağı etkiler. Ancak BAP1 tümör yatkınlık sendromuna sahip 30 yaş ve üzeri katılımcıların %88’inden fazlasında birden fazla tırnakta bu durum görüldü.

BAP1 Tanısının Önemi

Çalışma yazarı Dr. Edward Cowen, genel popülasyonda nadir görülen bu bulgunun, birden fazla tırnaktaki onikopapillomayı düşündüren değişikliklerin BAP1 tümör yatkınlık sendromu tanısını akla getirmesi gerektiğini vurguladı. Araştırma sonuçlarına dayanarak, araştırmacılar melanoma veya diğer potansiyel BAP1 ile ilişkili kötü huylu tümör öyküsü olan hastalarda tırnak taraması yapılmasını önerdi.

Multidisipliner Çalışmaların Gücü

Çalışmanın kıdemli yazarlarından Dr. Raffit Hassan, bu keşfin multidisipliner ekiplerin ve doğal tarih çalışmalarının nadir hastalıklar hakkında nasıl bilgi sağlayabileceğinin mükemmel bir örneği olduğunu belirtti.

KAYNAK: https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/fullarticle/2819036