FDA, kimyasal saç düzleştiricilerde formaldehiti yasaklamayı planlıyor. Bu adım, formaldehitin sağlık riskleri, özellikle kanser üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor.

Formaldehit Nedir?

Formaldehit, renksiz, yanıcı ve güçlü kokulu bir kimyasaldır. En çok cenaze işlemlerinde kullanılmasıyla bilinir. 2011 yılında Ulusal Toksikoloji Programı, formaldehiti bilinen bir insan kanserojeni olarak sınıflandırdı. Amerikan Kanser Derneği’ne göre, formaldehite maruz kalmak, hem hayvan hem de insan çalışmalarında kansere neden olduğu belirlenmiştir. Buna rağmen, formaldehit saç düzleştiricilerde yaygın bir bileşen olmaya devam etti.

Sağlık Riskleri ve Kanser

FDA, 2010’dan beri kullanıcıları formaldehit maruziyeti konusunda uyarmaktadır. Son araştırmalar, kimyasal saç düzleştiricilerin uzun vadeli etkilerini, özellikle rahim kanseri riskini artırdığını göstermektedir. 2022 yılında Ulusal Sağlık Enstitüleri, kimyasal düzleştirici kullanan kadınların rahim kanseri oranının daha yüksek olduğunu buldu. Düzleştirici kullanmayan kadınların %1.64’ü 70 yaşına kadar rahim kanseri geliştirirken, düzenli olarak düzleştirici kullanan kadınlarda bu oran %4.05’e çıkmaktadır.

Siyah Kadınlar, Düzleştiriciler ve Rahim Kanseri

Rahim kanseri, yeni kanser vakalarının yalnızca %3’ünü oluşturmaktadır. Ancak, siyah kadınlar arasında rahim kanseri oranları diğer ırksal gruplara göre iki kat daha fazladır. Siyah kadınlar arasında kimyasal düzleştirici kullanımı yaygındır ve bu durum çevresel faktörlerin kanser riskini artırabileceğini göstermektedir. Kimyasal düzleştiriciler, doğal saçlarını düzleştirmek için siyah kadınlara pazarlanmaktadır. Birçok kadın, genç yaşta kimyasal düzleştirici kullanmaya başlamakta ve yıllarca bu işlemi sürdürmektedir.

Kültürel Hassasiyet ve Sağlık

Siyah kadınlar için kimyasal düzleştirici kullanımı kültürel olarak hassas bir konudur. Geçmişte, düzleştirilmiş saçlar profesyonellik ve güzellik sembolü olarak görülmüştür. Bu sosyal baskı, halk sağlığı iletişimini zorlaştırmaktadır. FDA, formaldehiti yasaklarsa, tüketicilerin diğer kimyasal riskleri değerlendirerek en iyi kararı vermesi gerekecektir. Sağlıklı alternatiflerin bulunması önemlidir. Sonuç olarak, kimyasal saç düzleştirici kullanan kişiler, saç bakım ve sağlık ihtiyaçları için en iyi kararı vermek zorunda kalacaklardır.