Yeni bir araştırma, koku ve davranış motivasyonu ile ilgili beyin bölgeleri arasındaki zayıf bağlantıların daha yüksek BMI ile ilişkili olduğunu ortaya koyuyor, bu da bu yolların yeme alışkanlıklarını ve yiyecek ödülünü algılamayı etkilediğini gösteriyor.

Yeme Davranışını Kontrol Eden Beyin Devresi

Bazı insanlar neden tokken bile yemeyi durduramazken, diğerleri kolayca durdurabilir? Northwestern Medicine araştırmasına göre, bunun bir nedeni, yeme davranışını düzenleyen beyin bölgeleri arasında yeni keşfedilen yapısal bir bağlantı olabilir. Bu bölgeler, koku duyusu ve davranış motivasyonu ile ilgilidir. Bilim insanları, bu iki beyin bölgesi arasındaki bağlantı ne kadar zayıfsa, bir kişinin Vücut Kitle İndeksi’nin (BMI) o kadar yüksek olduğunu buldular.

Araştırmacılar, beynin ödül sisteminin bir parçası olan olfaktör tüberkül (koku kortikal bölgesi) ile ağrı ve tehdit gibi olumsuz hislere yanıt olarak motive edilmiş davranışla ilgili olan orta beyin bölgesi periaquaductal gray (PAG) arasındaki bu bağlantıyı keşfettiler. Bu bağlantının zayıf olması, yemeyi bastırma yeteneğini de etkileyebilir.

Kokunun Yeme Davranışındaki Rolü

Daha önceki araştırmalar, koku duyusunun yemek yeme motivasyonunu yönlendirmede önemli bir rol oynadığını göstermişti. Örneğin, açken yiyecek kokuları daha çekici gelirken, tokken bu kokular daha az çekici hale gelir. Bilim insanları, koku duyusunun nasıl yeme miktarımıza katkıda bulunduğunu tam olarak anlamamışlardı.

Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi’nde nöroloji araştırma yardımcı profesörü Guangyu Zhou, “Yeme isteği, yiyecek kokusunun ne kadar çekici olduğuna bağlıdır; açken yiyecek daha güzel kokar, tokken ise daha az çekici gelir” dedi. “Ancak bu davranışı yönlendiren beyin devreleri bozulursa, bu sinyaller karışabilir ve tokken bile yiyeceğin ödüllendirici olmasına yol açabilir. Bu olursa, bir kişinin BMI’si artabilir. Ve biz de bunu bulduk. Bu iki beyin bölgesi arasındaki yapısal bağlantı zayıf olduğunda, bir kişinin BMI’si ortalama olarak daha yüksektir.”

Beyin Devreleri ve Yeme Davranışı

Araştırma, bu beyin devrelerinin sağlıklı olması durumunda, yeme davranışını düzenleyebileceğini ve bireyin tokken yemenin hoş olmadığını söyleyen mesajlar göndererek bu davranışı kontrol edebileceğini öne sürüyor. Ancak, bu alanlar arasındaki bağlantıları zayıf veya bozuk olan kişiler bu dur sinyallerini alamayabilir ve aç olmasalar bile yemeye devam edebilirler.

Senior yazar Christina Zelano, “Beyindeki bu temel süreçlerin nasıl çalıştığını anlamak, gelecekte aşırı yeme için tedavilere yol açabilecek çalışmalar için önemli bir ön koşuldur” dedi.

Çalışmanın Detayları

Bu çalışma, İnsan Bağlantı Projesi’nden elde edilen MRI beyin verilerini kullandı. Northwestern Üniversitesi’nden Zhou, olfaktör tüberkül ile orta beyin bölgesi arasındaki devre ile BMI arasındaki ilişkileri buldu. Ayrıca, bu bulguları kendi laboratuvarlarında topladıkları daha küçük bir MRI beyin veri setinde tekrar doğruladı.

Zelano, “Gelecekteki çalışmalar, yeme davranışını düzenleyen beyin mekanizmalarını ortaya çıkarmak için gerekli olacaktır” dedi.

Bilimsel Yenilikler

  • Koku ve davranış motivasyonu ile ilgili beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların BMI ile ilişkisi ilk kez keşfedildi.
  • Olfaktör tüberkül ve periaquaductal gray arasındaki bağlantının zayıflığı, yüksek BMI ile ilişkili bulundu.
  • Bu beyin devreleri, yeme davranışını düzenlemekte önemli rol oynayabilir.
  • İnsan Bağlantı Projesi verileri kullanılarak bulgular doğrulandı.
  • Gelecekteki çalışmalar, yeme davranışını düzenleyen beyin mekanizmalarını daha iyi anlamayı hedefliyor.

KAYNAK:

https://www.jneurosci.org/content/early/2024/05/09/JNEUROSCI.2342-23.2024