Amerikan Beslenme Derneği’nin (ASN) yıllık toplantısı Nutrition 2023’te bugün sunulan randomize bir klinik çalışmada, günlük çilek tüketiminin bilişsel işlevlerde iyileşme, daha düşük kan basıncı ve daha yüksek antioksidan kapasite ile bağlantılı olduğu görüldü. San Diego Eyalet Üniversitesi’nde yürütülen çalışma, çileğin kardiyovasküler, metabolik ve bilişsel sağlık açısından faydalarını ortaya koyan önceki araştırmaların üzerine inşa edilmiştir.

Çift kör, plasebo kontrollü çalışma, yaşları 66 ila 78 arasında değişen 35 sağlıklı erkek ve kadın üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılar her biri sekiz hafta boyunca günde iki porsiyon çileğe eşdeğer 26 gram dondurularak kurutulmuş çilek tozu veya kontrol tozu tüketmiştir.

Çilek tüketiminin ardından bilişsel işlem hızı %5,2 oranında artmış, sistolik kan basıncı %3,6 oranında azalmış ve toplam antioksidan kapasitesi %10,2 oranında önemli ölçüde artmıştır. Araştırmanın hem kontrol hem de müdahale kollarında bel çevresi %1,1 oranında azalmıştır. Kontrol tozunu tüketirken, katılımcılar serum trigliseritlerinde artış yaşamıştır.

San Diego State Egzersiz ve Beslenme Bilimleri Fakültesi profesörü ve çalışmanın baş araştırmacısı Shirin Hooshmand, “Bu çalışma, çilek tüketmenin bilişsel işlevi destekleyebileceğini ve hipertansiyon gibi kardiyovasküler risk faktörlerini iyileştirebileceğini göstermektedir” dedi. “Günlük diyete çilek eklemek gibi basit bir diyet değişikliğinin yaşlı yetişkinlerde bu sonuçları iyileştirebileceği konusunda cesaretliyiz.”

Çilek birçok biyoaktif bileşiğin kaynağıdır. Günlük C vitamini ihtiyacımızın %100’ünü karşılamanın yanı sıra, çilek folat, potasyum, lif, fitosteroller ve polifenoller gibi kalp sağlığına faydalı besinler içerir.

Önceki klinik çalışmalar, çilek tüketimini, toplam ve LDL kolesterolün (TC) düşürülmesi ve düşük kan basıncı da dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar için çeşitli belirteçlerdeki iyileşmelerle ilişkilendirmiştir. Çilek tüketimi ve beyin sağlığı arasındaki bağlantı da hem klinik hem de nüfus temelli çalışmalarda iyi bir şekilde araştırılmıştır. Rush Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda çilek ve çilekte bulunan bir biyokimyasal olan pelargonidin, Alzheimer bunaması riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Sağlık Profesyonelleri Çalışması ve Hemşirelerin Sağlık Çalışması da dahil olmak üzere uzun vadeli gözlemsel çalışmalar, çilek tüketicilerinin daha düşük bilişsel gerileme oranlarına sahip olduğunu bulmuştur.