otizm

Yeni bir araştırmaya göre vitamin ve omega-3  takviyesi alan otizmli çocukların, semptomlarında azalma görülebilir.

Araştırmayı yapanlardan Dr.Mara Parellada

Araştırmacılar otizm spektrum bozukluğu olan toplam 1.028 çocuğu içeren 27 çalışmadan elde edilen verileri inceledi. Çocuklar, vitamin veya omega-3’ler de dahil olmak üzere çeşitli diyet takviyelerini almak ya da bunun yerine plasebo(yalancı ilaç) almak için rastgele seçildi.

Araştırma sonucunda omega-3 ve vitamin takviyelerialan çocukların otizm semptomlarında gerileme görüldü. Bu takviyeleri alan çocuklarda dil gelişimi ve sosyal beceriler daha da iyileşti, tekrarlayan davranışlar azaldı, dikkatleri daha da iyileşti, sinirli davranışları azalırken uyku ve iletişimlerinde iyileşme hali gözlendi.

Otizm Spektrum Bozukluğu tipik olarak yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan karmaşık bir gelişimsel ve nörolojik durumdur. Beyin işlevini, özellikle sosyal etkileşim ve iletişim becerileri alanlarında etkiler. Klasik semptomlar arasında gecikmeli konuşma, diğer çocuklarla oynamaya ilgi eksikliği ve zayıf göz teması bulunur. Nedeni bilinmemektedir ancak hem genetiğin hem de çevrenin bir rol oynadığına inanılmaktadır.