Yeni bir meta-analiz, taurin takviyesinin metabolik sendrom (MetS) ile ilişkili parametreler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koydu. Araştırmada, taurin takviyesinin kan basıncı, kan şekeri ve trigliserit seviyelerinde anlamlı düşüşler sağladığı bulundu.


Taurin ve Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom (MetS), kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde artıran bir dizi bağlantılı risk faktöründen oluşur. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, taurin adlı bir bileşiğin MetS üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteriyor. Bu meta-analiz, taurin takviyesinin MetS ile ilişkili parametreler üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçladı.

Araştırma Yöntemleri

Araştırma, Embase, PubMed, Web of Science, Cochrane CENTRAL ve ClinicalTrials.gov gibi veritabanlarında 1 Aralık 2023 tarihine kadar yayınlanmış çalışmaları kapsadı. Meta-analizde, MetS’nin tanısal kriterleri olan sistolik kan basıncı (SBP), diyastolik kan basıncı (DBP), açlık kan şekeri (FBG), trigliserit (TG) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) gibi parametreler değerlendirildi. Ayrıca, vücut kompozisyonu, lipid profili ve glisemik kontrol gibi ikincil sonuçlar da incelendi.

Sonuçlar

Araştırmaya toplamda 1024 katılımcının yer aldığı 25 randomize kontrollü çalışma dahil edildi. Çalışmalarda günlük taurin dozları 0.5 g/gün ile 6 g/gün arasında değişirken, takip süreleri 5 ila 365 gün arasında değişti. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, taurin takviyesinin:

  • Sistolik kan basıncında (SBP) ortalama 4 mmHg düşüş sağladığı,
  • Diyastolik kan basıncında (DBP) ortalama 1.5 mmHg düşüş sağladığı,
  • Açlık kan şekerinde (FBG) ortalama 5.9 mg/dL düşüş sağladığı,
  • Trigliserit seviyelerinde (TG) ortalama 18.3 mg/dL düşüş sağladığı

belirlendi. Ancak, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmedi. Ayrıca, doz arttıkça DBP ve FBG’de daha belirgin düşüşler olduğu görüldü. Kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir yan etki gözlenmedi.

Taurin Takviyesinin Geleceği

Araştırma sonuçları, taurin takviyesinin MetS ile ilişkili birden fazla faktör üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, taurin’in MetS riski taşıyan veya bu durumu yaşayan bireyler için potansiyel bir besin takviyesi olabileceğini ortaya koyuyor. Gelecekteki araştırmalar, taurin’in doz-optimizasyon stratejilerini ve uzun vadeli faydalarını keşfetmeyi amaçlayabilir.

KAYNAK:

https://www.nature.com/articles/s41387-024-00289-z