Osteoporoz, özellikle yaşlı erişkinlerde kırık riskini artırır. Menopoza giren kadınlarda östrojen seviyeleri daha düşüktür, bu da vücuttaki iltihaplanmada bir artışı tetikler ve bu da kemik kaybına katkıda bulunabilir.

Önceki araştırmalar , kuru eriklerde antioksidan görevi gören ve iltihabı azaltan bitki bileşikleri olan polifenol özlerinin, osteoklast (kemik yıkım hücresi) adı verilen bir tür kemik hücresinde daha düşük oksidatif stres ve iltihaplanmayı desteklediğini göstermiştir. 

Yeni bir çalışmada, araştırmacılar, kuru eriklerin menopoz sonrası kemik sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı.

Kemik mineral yoğunluğu skoru düşük olarak tanımlanan (osteoporozun bir belirteci) menopoz sonrası kadınlar üç gruba ayrıldı:

  • Bir grup 12 ay boyunca günde 50 gram (g) kuru erik (yaklaşık altı kuru erik) yedi.
  • İkinci bir grup, 12 ay boyunca günde 100 gr kuru erik (yaklaşık 12 kuru erik) yedi.
  • Bir kontrol grubu hiç kuru erik yemedi.

Araştırma ekibi , denemeden önce ve sonra tüm gönüllülerden alınan kan örneklerine baktı ve kontrol grubuna kıyasla kuru erik yiyen grupların her ikisinde de inflamatuar-iltihaplanma belirteçlerde önemli azalmalar buldu .

Çalışmanın ilk yazarı MS Janhavi Damani. “Bulgularımız, günde 6 ila 12 kuru erik tüketiminin, postmenopozal kadınlarda kemik kaybına katkıda bulunabilecek proinflamatuar aracıları azaltabileceğini gösteriyor” diyor.